Bij de reactie op het boek ‘De Deetman files’

De voormalige commissie-Deetman beperkt zich in beide reacties hieronder op de zogeheten ‘De Deetman files’ tot feitelijke weerlegging van kritiek van de auteur op de methodologische onderbouwing van haar wetenschappelijk onderzoek. Voor het overige verwijst de onafhankelijke commissie naar haar onderzoeksrapport op deze website. Het voert bepaald te ver alle feitelijke onjuistheden in de publicatie van de auteur te corrigeren, alsmede vermeende feiten, fictieve citaten en ontmoetingen evenals infame suggesties. Ook de vele kwalificaties van personen in deze publicatie komen voor rekening van de auteur. De voormalige onderzoekscommissie neemt volledig afstand van diens publicatie.