Jaarverslag van de Stichting Archief Commissie-Deetman 2017

Op 26 januari 2016 is de Stichting Archief Commissie-Deetman opgericht. Het doel van de Stichting is het bijeenbrengen, beheren en bijeenhouden van het archief van de ‘Commissie onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk’, ook wel genaamd de ‘Commissie-Deetman’.

Hierbij presenteert de Stichting het jaarverslag 2017. U kunt het jaarverslag via deze link bekijken.