Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 996

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 996

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 1569

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 2308

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 3171

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 3177

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.voormaligonderzoekrk.nl/wp-content/plugins/updraftplus/class-updraftplus.php on line 3312
Oproep aan vrouwelijke slachtoffers om seksueel misbruik en geweld te melden – Voormalig onderzoek RK

Oproep aan vrouwelijke slachtoffers om seksueel misbruik en geweld te melden

Deetman bereidt tweede onderzoek in RKK voor

DEN HAAG, 22 mei 2012 – Vrouwelijke slachtoffers tegen wie als minderjarige seksueel misbruik en geweld is gepleegd binnen de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) kunnen hun ervaringen melden voor het onderzoek dat hiernaar in voorbereiding is. Dit onderzoek staat onder leiding van drs. W.J. (Wim) Deetman. De (vrouwelijke) slachtoffers kunnen hun informatie tot 1 juli 2012 melden via het e-mailadres: reactie@onderzoekrk.nl

Tweede onderzoek

Deetman toonde zich eerder bereid om in opdracht van de RKK leiding te geven aan een tweede onderzoek. Dit onfhankelijk wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op seksueel misbruik van alsook op fysiek en psychisch geweld tegen minderjarige vrouwen binnen de RKK in Nederland tussen 1945 en nu. Eerder deed Deetman onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarige mannen en vrouwen binnen de RKK. De Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen zegden onverkort hun medewerking toe aan dit tweede onderzoek.

Meldingen van vrouwelijke slachtoffers zullen een belangrijk onderdeel uitmaken van het onderzoek, om te komen tot een algemeen beeld en nadere analyse van deze problematiek van misbruik en geweld. Het onderzoek is uitdrukkelijk geen strafrechtelijk onderzoek naar individuele gevallen.

De komende weken hebben voorbereidende onderzoekswerkzaamheden plaats. Na afronding hiervan volgt publicatie van de onderzoeksaanpak op de website www.onderzoekrk.nl.

Ondersteuning slachtoffers

Voor hulpverlening en ondersteuning is Slachtofferhulp Nederland bereikbaar op telefoonnummer: 0900-9999001. De Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik is de instantie voor contact met lotgenoten (www.klokk.nl). Voor officiële klachten, genoegdoening en hulpverlening is het Meldpunt Misbruik RKK ingesteld (www.meldpuntmisbruikrkk.nl)

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie:
In afwachting van publicatie van de onderzoeksaanpak volgen geen nadere mededelingen. Voor het overige kunt u contact opnemen met Gert Jan Verhoog (g.j.verhoog@gmail.com, 06 – 52 53 98 97).

Download het persbericht (pdf)

Download het persbericht (word)