Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

De commissie-Deetman onderzocht van 2010 tot 2011 het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010. Zij presenteerde op 16 december 2011 haar eindrapport. In het eindrapport deed de voormalige Onderzoekscommissie een aantal aanbevelingen, onder meer in het kader van de hulpverlening en genoegdoening aan slachtoffers. Zij zegde toe periodiek de uitvoering van de aanbevelingen door de bestuurlijk verantwoordelijken te zullen monitoren. In juli 2016 volgde de Slotmonitor.

Deze website bevat alle gerelateerde stukken, documenten en correspondentie rondom de voormalige Onderzoekscommissie en doet verder dienst als archief en naslag.