Deetman spreekt met paus Franciscus over misbruikonderzoek

Rome, 19 december 2018 – Op uitnodiging van paus Franciscus sprak drs. W.J.(Wim) Deetman vandaag tijdens een privé audiëntie met hem over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke kerk (RKK).

Het gesprek dat ongeveer driekwartier duurde, ging vooral over de opzet, aanpak, en uitkomst van het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen binnen de RKK in Nederland. Deetman was voorzitter van de commissie die dit onderzoek deed (commissie- Deetman).

Ook besprak hij met de paus enkele aandachtspunten hierbij in breder verband van de RKK. Het gesprek had plaats met het oog op de bijzondere bijeenkomst van bisschoppen in februari 2019 over seksueel misbruik van minderjarigen in de RKK.


Deetman meets Pope Francis about abuse inquiry

Rome, 19 December 2018 – At the invitation of Pope Francis, today Mr W.J. (Wim) Deetman met with him during a private audience during which they spoke about sexual abuse in the Roman Catholic Church.

The meeting, which lasted approximately forty-five minutes, mostly dealt with the structure, method, and outcome of the inquiry into sexual abuse of minors within the Roman Catholic Church in the Netherlands. Deetman chaired the commission which conducted this inquiry (the Deetman commission).

He also discussed with the Pope a number of these issues in the context of the broader Roman Catholic Church. The meeting was organised in anticipation of the extraordinary conference of bishops which will be convened in February 2019 on the issue of sexual abuse of minors in the Roman Catholic Church.

Erkenning en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik in RK kerk van wie klacht ongegrond is verklaard

DEN HAAG, 12 oktober 2015 – De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft op voorstel van drs W.J. (Wim) Deetman besloten tot erkenning van en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik, van wie een onafhankelijke klachtencommissie de klacht eerder ongegrond heeft bevonden. Het gaat hierbij om klagers die ter ondersteuning van hun klacht zich alleen konden beroepen op hun eigen verklaring en niet over verder steunbewijs beschikten, terwijl hun klacht authentiek en geloofwaardig is.

Het gaat hierbij om ongeveer 250 klagers van wie de klachten tot 1 mei 2015 ongegrond zijn verklaard. Ongeveer 150 van deze klagers hebben inmiddels via herziening, mediation of schikking alsnog erkenning en genoegdoening gekregen. Op advies van een onafhankelijke commissie bieden de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een resterende groep van ongeveer 100 klagers van wie de klachten authentiek zijn, erkenning en genoegdoening aan. Zij bieden dit eveneens aan klagers aan van wie de klachten na 1 mei 2015 ongegrond zijn verklaard. Het gaat bij deze groep om een bedrag van bijna een miljoen euro. De bedragen die als financiële tegemoetkoming worden aangeboden liggen tussen 1.000 en 17.500 euro.

Lees verder “Erkenning en genoegdoening voor klagers over seksueel misbruik in RK kerk van wie klacht ongegrond is verklaard”